"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO SFU 2016


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 27 april 2016 algemeen verbindend verklaard.

Het besluit geldt tot en met 30 juni 2016.

Dit betekent dat alle uitzendondernemingen in Nederland een percentage van de loonsom aan SFU moeten afdragen.

SFU financiert projecten die te maken hebben met opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de cao’s voor uitzendkrachten. Met de gelden wordt bijgedragen in de kosten voor de activiteiten van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten).

Geen dispensatie
Zes partijen hebben een verzoek tot dispensatie ingediend bij de minister. De minister heeft al deze verzoeken afgewezen, waardoor deze partijen ook gebonden zijn aan de SFU-CAO.

Partijen die betrokken zijn bij de SFU-CAO zijn: de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen), FNV Flex, CNV Vakmensen, De Unie en LBV.

Bron: ABU, 26 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.