"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Europees Parlement keurt verbetering Eures goed

Het Europees Parlement heeft het wetsvoorstel goedgekeurd om het Europese netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (Eures) te vernieuwen.

Parlementsleden hebben hier overeenstemming over bereikt met de vertegenwoordigers van de lidstaten. Eures biedt meer dan 1 miljoen vacatures en 235 000 cv’s en is een platform voor ongeveer 6.000 werkgevers.

Werkloosheid bestrijden
Het doel van de wet is om werkloosheid te bestrijden door vraag en aanbod op de internationale arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. De geüpdate regelgeving, waar de Europese Raad het al over eens is, zal zich meer toeleggen op jongeren en grensregio’s.

Gratis webportaal
Het verbeterde EURES-portaal moet automatisch CV’s bij geschikte vacatures gaan zoeken. Ook is het de bedoeling dat alle gepubliceerde vacatures gratis beschikbaar zijn voor EU-staten via het webportaal.

Stages en leertijd
Parlementsleden hebben ook wijzigingen doorgevoerd die openbare stages en leertijd mogelijk maken. Dit is echter niet grensoverschrijdend te implementeren, vanwege de afwijkende wet- en regelgeving die individuele lidstaten er op nahouden als het gaat om educatie.

Implementatie
De wet wacht nog op officiële goedkeuring van de ministerraad. Wanneer zij goedkeuring geven, volgt er een implementatietermijn van 2 jaar.

Bron: Europees Parlement, 26 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.