"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Bavaria wil halve werkweek voor zestigplussers

Bierbrouwer Bavaria probeert zestigplussers permanent halve werkweken te laten werken, zo bericht het FD.

Kostenbeheersing
Het familiebedrijf zoekt oplossingen voor de hoge kosten van het vergrijzende personeelsbestand (40% van het personeel is vijftigplusser). De bedoeling is om de oudere werknemers gezond te houden tot de pensioenleeftijd, en tegelijkertijd ruimte te creëren voor jongere krachten.

Minder pensioen
Bij de nieuwe constructie komen zestigplussers in dienst van uitzender Start People en worden ze voor de helft van de tijd gedetacheerd bij Bavaria. Het pensioen dat de oudere werknemers opbouwen is lager, maar blijft het netto inkomen blijft grotendeels op peil.

Geen steun FNV
Bavaria kan niet op steun rekenen van FNV Vakbond. De vakbond is van mening dat de pensioensopbouw te mager is, en de pensioenbaten over een te lange periode worden gespreid.

Bron: FD, 3 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.