"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SNA: Hoge sectorpremie bij niet-eenduidige werkuren

Een uitzendbureau mag niet het lage percentage van de sectorpremie toepassen wanneer de hoeveelheid werkuren niet ondubbelzinnig is vastgelegd. Zo oordeelde het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid (SNA) op 13 januari in een uitspraak.

Het proces betrof een uitzendonderneming die Poolse werknemers ter beschikking stelde aan inleners in de agrarische sector. De werknemers zouden voor ‘in beginsel’ tien uur ter beschikking worden gesteld, zo was opgenomen in de arbeidsovereenkomsten. Gedurende hun werkperiode van 13 a 14 weken draaiden zij echter meer uren per week.

Hoge premie
Hoewel de uitzendorganisatie in haar berekeningen is uitgegaan van het lage percentage voor de premiegroep ‘lang’, stelt de inspectie dat de risicopremiegroep ‘kort’ moet worden toegepast. Hierbij beroept zij zich op het werkdocument van het College van Deskundigen van de SNA.

Oproepcontract
Omdat de schriftelijke overeenkomsten geen sluitende weergave zijn van hetgeen beide partijen zijn overeengekomen, en bovendien de term ‘in beginsel’ is gebruikt, is volgens het College niet voldoende eenduidig vastgelegd hoeveel uren per week door de werknemers wordt gewerkt. Daarom oordeelt het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid dat de arbeidsovereenkomsten het karakter van een oproepcontract hebben.

Bron: College van Beroep, 13 januari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.