"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Intrakoop en Staffing MS bieden zorgsector hulp bij DBA-wet

Inkoopcoöperatie Intrakoop en Staffing MS willen financïele risico’s bij de inhuur van flexibel personeel, als gevolg van de DBA-wet, verkleinen voor de zorgsector. Zij doen dit met een speciaal ontwikkelde risico-analyse en inhuurdesk.

Minder risico’s zorgorganisaties
Om de financiële risico’s bij de overstap van VAR naar DBA voor zorgorganisaties inzichtelijk te maken, hebben Intrakoop en Staffing Management Services (Staffing MS) de zogeheten DBA-scan ontwikkeld. De scan inventariseert de huidige situatie en voert een risicoanalyse uit. Als na de scan blijkt dat een organisatie risico loopt bij de inhuur van flexibel personeel onder de nieuwe wet, biedt Intrakoop samen met Staffing MS hulp in de vorm van de inhuurdesk.

Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: “De inhuurdesk biedt een transparant inhuurproces, inclusief een zogenaamde marktplaats, met professionele handvatten om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook voor de ZZP’er is deze manier van werken aantrekkelijk omdat hij zijn zelfstandigheid behoudt.”

Flexibel personeel essentieel
Zorgorganisaties zetten de laatste jaren steeds meer flexibel personeel in om piekdrukte op te vangen en vaste personeelskosten te drukken. Als gevolg van de vele transities, bureaucratie en financiële onzekerheid wordt vaker zelfstandig personeel ingezet om niet-passende langlopende arbeidsovereenkomsten te vermijden. Het aantal ZZP’ers in de zorg is de afgelopen 5 jaar fors gegroeid: in 2010 waren er volgens het CBS 64.000 ZZP’ers werkzaam in de zorg, in het derde kwartaal van 2015 waren dit er ruim 95.000.

Bron: Intrakoo, 2 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.