"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexpoint Group 2015 omzetgroei 80%

In 2015 realiseerden de bedrijven van de Flexpoint Group boven de verwachtingen. Zowel in België als in Nederland steeg de omzet fors.

De Flexpoint Group realiseerde in 2015 een netto omzet van € 166 miljoen, ten opzichte van € 92 miljoen in 2014 (+ 80%).

Een deel van deze groei werd veroorzaakt door de overname van Trace in Wallonië (B). Maar ook zonder deze overname, lieten alle bedrijven van de groep een autonome groei zien. Zelfs dubbele groeicijfers voor de uitzend- en payroll activiteiten in België en Nederland. Autonoom was de omzetgroei ruim 27%. Als groep werd de beoogde Ebita doelstelling van € 4,5 miljoen ruimschoots gerealiseerd.

Vooruitzichten 2016
“De economische onzekerheid als gevolg van onder andere de schulden- en vluchtelingencrisis en geopolitieke spanningen blijft aanwezig. Desondanks is de verwachting dat in 2016 een verdergaande economische groei zal plaatsvinden,” aldus Jos Gilissen, CEO van de Flexpoint Group.

De Flexpoint Group verwacht in 2016 te kunnen groeien naar een omzet van € 200 miljoen. Een omzet toename die gedragen wordt door alle bedrijven van de groep. In Nederland zal het marktgebied letterlijk worden vergroot, door ook buiten Limburg actief te zijn. Nieuwe vestigingen in Brabant en Gelderland zijn voor 2016 voorzien. De opwaartse beweging richting de rest van Nederland is definitief ingezet. In België zal, in navolging van Nederland, meer focus worden aangebracht binnen de uitzendactiviteiten.

“We willen gekend staan als organisatie die gespecialiseerd is in een aantal segmenten. Onderscheidend en met toegevoegde waarde,” vervolgt Gilissen.
Een bijzondere positie is er voor het nieuwe dienstenchequebedrijf. Recentelijk zijn de dienstencheque bedrijven in België samen gebracht in één organisatie met de naam Clixxs. Er wordt gestreefd naar een Top 5 positie met deze organisatie in België, binnen nu en drie jaar.

Niches en waarde concepten
“Binnen de groep zijn we overtuigd van het feit dat het realiseren van toegevoegde waarde de kern is van ons bestaansrecht. Vanuit deze gedachte hebben we diverse concepten ontwikkeld, gericht op de realisatie van toegevoegde waarde. Zowel voor bedrijven als voor onze flexwerkers. De bedrijven van de Flexpoint Group hebben als gemeenschappelijke uitdaging om zowel klanten als flexwerkers competitiever te maken.

Daarnaast willen we als groep een breder pallet aan diensten kunnen aanbieden aan onze klanten. Zo gaan we in 2016 het zogenaamde ‘hogere segment’ steeds verder inkleuren. De recente meerderheidsparticipatie in Equipe BV (organisatie gericht op de invulling van (tijdelijke) functies op management en directieniveau), is hiervan een uitwerking. Tenslotte wil de Flexpoint Group gaan investeren in de mogelijkheden die het (mobiele) internetverkeer ons biedt bij het recruteren van kandidaten. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren,” zo besluit Gilissen.

Bron: Flexpoint, 22 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.