"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Doelgroepregister | Artikel 38d Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Doelgroepregister
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.  In het Doelgroepregister worden de gegevens van de personen die onder de banenafspraak vallen geregistreerd.


Download wettekst Artikel 38d Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten


Wat is het Doelgroepregister?
Het Doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen met een indicatie banenafspraak worden geregistreerd. Het UWV is belast met het inrichten en beheren van dit register. Werkgevers kunnen met het BSN-nummer van een werknemer bekijken of een werknemer meetelt voor de banenafspraak. Ook worden de gegevens uit het doelgroepregister door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt om te controleren of werkgevers de afgesproken extra banen creëren.

Wie komen er in aanmerking voor de banenafspraak?

  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen;
  • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 april 2016 een verzoek hebben ingediend om  te worden opgenomen in het register;
  • schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro) voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school zijn doorgegeven.

Zie ook de infographic met uitleg van het UWV: Wat is het doelgroepregister?

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.