"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eenderde personeel verzekeraar Vivat verliest baan

Een drastische ‘strategische heroriëntatie’ van verzekeraar Vivat (bekend van labels als Reaal en Zwitserleven) kost de komende drie jaar 900 tot 1.200 werknemers hun baan.

“We wisten al langer dat er een reorganisatie aan zat te komen, maar toch dit is een heftige boodschap. Het gaat om bijna een derde van het huidige personeelsbestand”, reageert Jolien Dekker, bestuurder van CNV Vakmensen.

De werknemers zijn vandaag geïnformeerd, tijdens personeelsbijeenkomsten op de verschillende vestigingen. De mededeling over de ingreep bij Vivat (voorheen onderdeel van SNS Reaal) komt niet helemaal onverwacht. Het was bekend dat de Chinese verzekeraar Anbang, sinds vorig jaar zomer eigenaar van Vivat, bezig was met een heroriëntatie.

Kostenbesparing
De grote lijnen zijn sinds vandaag duidelijk: minder labels (alleen Reaal, Zwitserleven en Actiam blijven over), een forse efficiencyslag (meer automatisering), een kostenbesparing van 30-35 procent, een reductie van 900 tot 1.200 werknemers.

Gelijke behandeling
De reorganisatie neemt drie jaar in beslag. CNV Vakmensen wil daarom dat het huidige sociaal plan (dat eind dit jaar afloopt) voor een langere periode wordt verlengd. “We willen een gelijke behandeling voor alle werknemers die de komende jaren worden getroffen. Ze moeten allemaal gebruik kunnen maken van hetzelfde vangnet. Het kan niet zo zijn dat werknemers die nog dit jaar Vivat moeten verlaten, onder een betere regeling vallen dan collega’s die in 2017 of 2018 moeten vertrekken.”

Van werk naar werk
Het belangrijkste onderdeel van een goed sociaal plan is begeleiding van werk naar werk. Dekker: “Vivat heeft daarvoor een eigen voorziening in de vorm van een mobiliteitscentrum. Ik verwacht van Vivat dat dit wordt versterkt en uitgebreid, om deze grote groep mensen die hun baan kwijtraken uitzicht te geven op nieuw werk.”

Bron: CNV, 1 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.