"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU CAO voor Uitzendkrachten

Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

De ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Met de afspraken wordt verdere invulling gegeven aan goed geregeld uitzenden. Goed werkgeverschap, zekerheid en duidelijkheid voor uitzendkrachten en inleners en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden zijn hierbij leidend.

Met het onderhandelingsresultaat zijn verdere stappen gezet om te komen tot gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten door middel van de uitbreiding van de inlenersbeloning. Zo krijgt de uitzendkracht met ingang van 1 juli 2023 onder meer recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen en kan relevante werkervaring beter verzilverd worden. De afspraken zijn in lijn met het SER-MLT-advies om werkenden meer werk- en inkomenszekerheid te geven en worden stapsgewijs doorgevoerd, rekening houdend met de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving conform het advies van de SER.

Een belangrijk resultaat is ook dat er per 1 juli 2023 helderheid komt over regels rondom ziekte van uitzendkrachten. Onduidelijkheden waren ontstaan door gerechtelijke uitspraken. Partijen hebben nu afspraken gemaakt die zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden, zekerheid bij ziekte en een gelijk speelveld in de branche.

Verder zijn in het cao-onderhandelingsresultaat de gezamenlijke ambities opgenomen om te komen tot een prijs/kwaliteitsregeling voor huisvesting voor arbeidsmigranten en worden vervolgstappen gezet naar een marktconform pensioen en de implementatie van de Wet toekomst pensioenen.

Het onderhandelingsresultaat wordt in januari voorgelegd aan de leden van de ABU.

Bron: ABU, 20 december 2022

Lees ook
FNV: Uitzendkrachten overhandigen werkgevers 4500 handtekeningen voor betere cao

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.