"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Belasten van bijzondere beloning verandert

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing | Loontijdvak en tijdvaktabellen |


Vanaf 2016 kan een werkgever voor bijzondere beloningen alleen nog de tabel bijzondere beloningen gebruiken.

Voorbeelden van bijzondere beloningen zijn: vakantiegeld, 13e maand, gratificatie, bonus, uitbetaling overwerkuren, afkoop vakantiedagen, nabetalingen salaris

De tabel bijzondere beloningen houdt er voortaan nog meer rekening mee dat de arbeidskorting inkomensafhankelijk is.
Door deze wijzingen is er minder verschil tussen de loonheffing die de werkgever inhoudt en de inkomstenbelasting die de werknemer moet betalen.
Daardoor is de kans kleiner dat werknemers bij hun aanslag inkomstenbelasting over 2016 moeten bijbetalen, of grote bedragen terugkrijgen.

Zie ook: Afschaffen uitzonderingsregel bij bijzondere beloningen

Bron: Belastingdienst, januari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.