"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher wil niet ingrijpen in cao’s

Ondanks geluiden van VVD en D66 om sommige cao-afspraken niet meer algemeen verbindend te verklaren voor een hele sector, wil Lodewijk Asscher van Sociale Zaken niet ingrijpen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die werkgevers en vakbonden hebben afgesloten.

Dit bleek donderdag in een uitwisseling bij een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van de cao’s.

Veel werknemers onaantrekkelijk
VVD is het niet eens met cao-bepalingen, zoals extra toegekende vrije dagen en loondoorbetaling bij ziekte. Kamerlid Anne Mulder stelt dat deze regelingen werknemers duur en onaantrekkelijk maakt en bedrijven huiverig maakt hun personeel een vaste baan aan te bieden.
D66 stelt dat het aantal cao’s waarin extra ontziemaatregelen voor ouderen zijn opgenomen de afgelopen tien jaar te weinig zijn gedaald (van 75% naar nog altijd 71%). D66 vindt dat dit gauw moet veranderen, nu door de crisis en de robotisering veel banen in de ene sector verdwijnen, terwijl andere branches zitten te springen om personeel.

Hervormen erkend
Asscher bemerkt dat cao’s vaak nog per sector worden afgesloten, terwijl er in de praktijk behoefte is aan cao’s per regio. Hij is al enige tijd in gesprek met sociale partners over de noodzaak om cao’s te hervormen. Ook opkomst van zzp’ers en andere flexwerkers die vaak niet onder de cao vraagt volgens Asscher om veranderingen.

De PvdA-minister weigert in de gesprekken echter zijn positie te gebruiken om cao’s niet meer algemeen verbindend te verklaren voor een hele branche. Dit vanwege de geldende internationale verdragen met betrekking tot ‘contract- en onderhandelingsvrijheid’ voor werkgevers en bonden. Asscher laat wel onderzoeken of er voor bedrijven meer mogelijkheden zijn voor maatwerk mogelijk is.

CAO blijft
Het feit dat de Tweede Kamer niet af wil van de cao op zich stemt Asscher tevreden: “Het belang staat buiten kijf en is hier onomstreden: de cao zorgt voor arbeidsrust, een evenwichtige loonontwikkeling, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een gelijk speelveld.”

Bron: FD, 4 februari 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.