"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Technicum: Bouw trekt aan

De Nederlandse bouwbedrijven zien de toekomstige omzetontwikkelingen voor 2015 zonnig in.

Meer dan de helft van de bouwbedrijven (53%) verwacht het jaar met een omzetstijging af te sluiten. Maar liefst 17 procent spreekt zelfs over een groei van meer dan 10 procent. Technicum en Unique publiceren deze gegevens in de MKB Marktmonitor, een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. Voor deze zevende editie zijn 2.142 MKB’ers ondervraagd over duurzame inzetbaarheid en de bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen van hun bedrijf.

Realisatie groei
De verwachte groei in omzet wordt volgens 42 procent van bouwend Nederland gehaald uit kostenreductie. Een tweede oorzaak van de omzetstijging wordt bereikt met een structurele verandering in de bedrijfsprocessen. Dat stelt 38 procent van de bouwbedrijven. Niet alleen kostenbesparingen en reorganisaties zorgen voor de omzetgroei, ook organische groei in de vorm van het aanboren van nieuwe markten gaat volgens 35 procent van de respondenten leiden tot omzetgroei.

“De bouwondernemingen in het MKB zien weer toekomstperspectief”, concludeert Adriaan Belonje, directeur van Technicum. “Bouwbedrijven zijn conjunctuurgevoelige ondernemingen en de verwachtingen uit deze sector zijn positief te noemen. Wanneer 53 procent van hen aangeeft een omzetgroei voor dit jaar te verwachten, kunnen we niet alleen spreken van een opleving van de gehele bouwsector, maar ook van de Nederlandse economie. Ik hoop dat deze ontwikkelingen ook in 2016 doorzetten.”

De MKB Marktmonitor 2015 biedt meer resultaten en inzichten over de economische en personele ontwikkelingen van het MKB en duurzame inzetbaarheid.

Bron: Unique/Technicum, 29 december 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.