"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Peter Bargon – Directeur Dienstverlening Kamer van Koophandel

Peter Bargon – Directeur Dienstverlening Kamer van Koophandel

Peter Bargon treedt in dienst bij de Kamer van Koophandel, waar hij met ingang van 1 januari 2016 is benoemd tot Directeur Dienstverlening. Het betreft een landelijke functie binnen de KvK-organisatie.

Bargon maakt de overstap na een dienstverband van ruim veertien jaar bij Yacht, onderdeel van Randstad, waar hij werkzaam was als Director Managed Services.

In zijn nieuwe rol richt hij zich vooral op dienstverlening voor ZZP en kleine MKB-organisaties (tot 50 werknemers).

“Ik krijg een belangrijke taak om bij de Kamer van Koophandel een moderne en relevante dienstverlening neer te zetten met een duidelijke toegevoegde waarde voor deze doelgroepen.”

Zijn elf jaar lange ervaring als ondernemer en zijn ervaring met het ontwikkelen van dienstverleningsconcepten bij Yacht/Randstad, waarvan enkele ook gericht waren op de zzp-markt kan de opschaling bieden die de Kamer van Koophandel ambieert.

Peter BargonTerugblik
“Ik kwam in dienst bij Yacht op 15 augustus 2001 als Regio Manager Amsterdam, wat de grootste regio was voor Yacht ICT. Yacht bestond toen nog uit afzonderlijke bedrijfsonderdelen, waarvan Yacht ICT en Yacht Technology tot de grootste behoorden. Ik werd manager van een kantoor met 32 kantoorprofessionals en circa 350 ICT interim-professionals.

Voorafgaand aan die periode heb ik als ondernemer samen met mijn businesspartner drie bedrijven opgezet en uitgebouwd en behaalden we een groepsomzet van 85 miljoen gulden. Eind 1999 hebben mijn toenmalige aandeelhouders en ik besloten om de bedrijven te verkopen. Na een korte periode waarbij ik heb geholpen met een start-up van een nieuwe onderneming heb ik bewust gekozen voor een functie in loondienst.

Het was een bijzondere ervaring om – als kersverse oud-ondernemer – manager te zijn van een kant-en-klare organisatie, waarvan ik de mensen nog niet kende en die ik ook niet had aangenomen. Toch heb ik het erg naar mijn zin gehad bij Yacht.

Director Managed Services, Yacht
De verschillende bedrijfsonderdelen van Yacht werden niet lang daarna samengevoegd, waarbij ik de rol kreeg van Commercieel Directeur. In die rol begon ik al met het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten in co-creatie met klanten. In 2008 werd ik benoemd tot Director Managed Services, waarbij ik steeds meer de ruimte kreeg om de dienstverleningsconcepten verder te ontwikkelen en in de markt uit te rollen.

In die positie kreeg ik steeds meer te maken met complexere HR-vraagstukken. Opdrachtgevers met een grote inhuurportefeuille gaven in gesprekken regelmatig te kennen dat ze meer grip wensten op de inhuur van externen. In co-creatie met een grote opdrachtgever heb ik toen de eerste stappen gezet naar een MSP-dienstverleningsconcept en dat uitgerold.

Het MSP-dienstverleningsmodel (afkorting voor Managed Service Provider) deed vanaf 2003/2004 zijn intrede in Nederland. In de VS bestond dit type dienstverlening al langer. Bij deze dienstverlening is de MSP dienstverlener vergelijkbaar met een hoofdaannemer die de primaire verantwoordelijkheid voor het managen van de inhuur van het externe personeel van haar opdrachtgevers overneemt. Dit heeft ten doel het inhuurproces transparanter, efficiënter en effectiever te organiseren waarbij tijdig en tegen een marktconform tarief de juiste gekwalificeerde externe medewerker wordt ingehuurd. De MSP-dienstverlener neemt hierbij ook het leveranciersmanagement over. Naast het MSP-model heb ik bij Yacht veel andere vormen van dienstverlening helpen opbouwen, zoals contract services, waar brokers zich mee bezig houden. Daarnaast heb ik meegewerkt aan de co-creatie van zzp-dienstverleningsmodellen, zoals communities voor zelfstandigen.

Veel opdrachtgevers zien de zzp-markt als een belangrijk wervingskanaal omdat zij daar vaak de specialistische dan wel de branchespecifieke kennis kunnen vinden die zij nodig hebben Het in kaart brengen van de zzp-markt is echter een uitdaging. Er is inmiddels veel bekend over de arbeidsmarkt (lees: werknemersmarkt), maar de kennis van de zzp-markt is nog beperkt. Dat komt deels omdat het volume van de zzp-markt zo groot en buitengewoon divers is. Welke disciplines zijn in welke regio te vinden en hoe zijn ze gesegmenteerd? Dat is nog betrekkelijk weinig onderzocht. Ik zie wat dit betreft veel kansen voor mij bij de Kamer van Koophandel, die daar onlangs ook een onderzoek over heeft gepubliceerd.” Lees meer

Generieke vs specialistische profilering zzp’ers
“De meeste zzp’ers profileren zich generiek. Met name startende zzp’ers durven niet te kiezen voor specialismen vanuit de angst opdrachten mis te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat een zzp’er juist moet durven kiezen, zodat hij of zij zich echt als specialist kan profileren. Er is veel vraag naar specialisten, daarom maakt een duidelijke profilering de kans op opdrachten groter.

In mijn rol bij de Kamer van Koophandel wil ik graag de zzp-markt op een goede manier in beeld brengen en de dienstverlening laten aansluiten bij segmenten, waardoor zzp’ers en het kleine MKB zichzelf steeds beter herkennen in de service. Wie bijvoorbeeld als zelfstandige werkt in de Zorg heeft een geheel andere service- en informatiebehoefte dan wie in de Bouw werkt.

Ik heb mij eraan gecommitteerd een moderne en relevante dienstverlening neer te zetten. Een dienstverlening die past bij deze tijd met een duidelijke toegevoegde waarde voor de markt.

Ik constateer een enorme inzet bij de medewerkers van de Kamer van Koophandel. Men werkt er keihard. Ondernemers krijgen goed en desgevraagd specialistisch advies als ze er aankloppen. De Kamer van Koophand wil een moderne dienstverlener zijn en daar wil ik in mijn nieuwe rol voortvarend aan bijdragen.

Ik dank tot slot Yacht en Randstad voor de ruimte die mij werd geboden om te ondernemen binnen hun organisatie ten behoeve van de ontwikkeling van praktische businessmodellen voor opdrachtgevers en zelfstandigen. Randstad is goed voor mij geweest, ik kijk met veel plezier terug op de samenwerking.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.