"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wijzigingen Handboek Loonheffingen 2015, vierde kwartaal

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft weer een groot aantal wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2015 verwerkt.

De wijzigingen in het vierde kwartaal betreffen:

 • Stap 4: Bepalen wat tot het loon hoort
 • Stap 8: Eindheffing werkkostenregeling berekenen
 • Stap 12: Aangiften corrigeren
 • Stap 14: Informatieplicht
 • Thema 16: Bijzondere arbeidsrelatie
 • Thema 17: Werken over de grens: loonbelasting
 • Thema 20: Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen
 • Thema 22: Spaarregelingen

De wijzigingen gaan onder meer over het volgende:

Loon
In paragraaf 4.2 en 8.1.3 zijn de teksten verduidelijkt over het verschil tussen loon en eindheffingsloon, en wat u moet doen als u een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling verkeerd of niet in uw administratie hebt opgenomen. In paragraaf 8.2.1 is de tekst over de toetsing van de vrije ruimte verduidelijkt.

Bovenmatig deel gerichte vrijstelling
In paragraaf 20.1 is de kop ‘Bovenmatig deel gerichte vrijstelling’ gewijzigd in ‘Bovenmatig deel’. In de zin daaronder en in het voorbeeld is de tekst ook aangepast, om duidelijk te maken dat het bovenmatig deel geen deel uitmaakt van de gerichte vrijstelling. Onder diezelfde kop is de tekst over de keuze voor het belasten als loon bij de werknemer verwijderd. Deze tekst was overbodig en leidde tot verwarring.

Maaltijden
In paragraaf 20.1.3 is de tekst onder de kop ‘Maaltijden in bedrijfskantines’ aangepast, en is een nieuwe alinea ‘Maaltijden tijdens personeelsfeesten’ toegevoegd. Datzelfde geldt voor paragraaf 20.3.1, waar alle informatie over maaltijden nu bij elkaar staat. De nieuwe tekst over maaltijden tijdens personeelsfeesten is als volgt:

Hoe u omgaat met maaltijden tijdens personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten, hangt af van de locatie van het feest:

 • Het feest is op de werkplek.
  Voor maaltijden tijdens feesten die op de werkplek plaatsvinden, rekent u een normbedrag tot het loon. Dit normbedrag is €3,20 per maaltijd. U kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.
 • Het feest is op een externe locatie bij een derde.
  Deze maaltijden rekent u tot het loon. U gaat uit van het factuurbedrag inclusief btw. U kunt dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Voor deze maaltijden geldt geen normbedrag.

Bron: Belastingdienst, november 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.