"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Brainnet lanceert denktank EerlijkeFlex

Brainnet, Managed Service Provider voor flexibele arbeid, heeft onlangs de denktank ‘EerlijkeFlex’ gelanceerd, die zich bezighoudt met vragen rondom de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Interview met Christoph van der Stelt, Adjunct-Directeur van Brainnet (foto: rechts), en Frank Goedhart, Business Change Manager (foto: links).

Brainnet

Christoph van der Stelt: “De behoefte aan flexibel personeel groeit, terwijl visies op wetgeving, economische- en sociale aspecten achterblijven. Wij vinden dat het anders kan en willen bijdragen aan het creëren van een duurzame arbeidsmarkt.”

Brainnet is opgericht in 1996 en voert voor haar klanten het gehele inhuurproces uit in de rol van Managed Service Provider. In januari 2015 nam Brainnet Myflex/Infraflex over van eigenaars/aandeelhouders Grontmij Nederland B.V., HaskoningDHV Nederland B.V. en Movares Nederland B.V. Myflex/Infraflex is als Managed Service Provider sterk gespecialiseerd in werving en selectie van interimmers, zzp’ers, contractors en freelancers en bedient andere sectoren dan Brainnet. Door specialismen in elkaar te schuiven, kunnen de organisaties hun dienstverlening verbreden en professionaliseren en in meer branches actief zijn. Brainnet is tweevoudig winnaar van de FD Gouden Gazellen Award (2012-2013) en winnaar van de High Growth Award Midden Nederland (2013).

 

Het initiatief ‘EerlijkeFlex’ past in de filosofie van Brainnet. De organisatie pleit voor eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, of iemand nu kiest voor een vaste, flexibele of hybride arbeidsvorm.

“Gelijkwaardigheid en transparantie zijn voor ons kernbegrippen”, aldus Van der Stelt. “Wij worden door opdrachtgevers ingeschakeld om inhuurprocessen in te regelen en de flexibele schil efficiënt te beheren. Voor vele opdrachtgevers zijn wij de regievoerder richting alle (preferred) leveranciers en zzp’ers. Wij zoeken kandidaten, stellen overeenkomsten op, verzorgen betalingen, nemen fiscale risico’s over en realiseren grip en inzicht op de totale flexibele schil. Wij opereren 100% neutraal, we hebben geen medewerkers die we inzetten bij opdrachtgevers, we hebben geen belang bij wie de opdracht doet. Het gaat ons om de juiste persoon op de juiste plek tegen het juiste tarief. We hebben zowel contact met onze opdrachtgevers als met de flexibele medewerker(s). Beide partijen willen graag duidelijkheid over zaken als voorwaarden, tarieven, screening et cetera. Wij proberen dat hele proces goed vorm te geven en bieden transparantie richting opdrachtgever en flexibele medewerker.

Medewerkers hebben veel behoefte aan duidelijkheid over de opdracht, de termijn en de betaling, zo merken wij. Daarom zetten wij dit structureel op de agenda van opdrachtgevers. Opdrachtgevers die investeren in goed opdrachtgeverschap, die heldere afspraken maken en zich daaraan houden, krijgen daar veel voor terug. Hun (flexibele) medewerkers voelen zich daardoor betrokken, zetten zich optimaal in en worden merkambassadeur.”

24/7 inzicht voor opdrachtgever en opdrachtnemer
“Wie vraag en aanbod bij elkaar brengt, hoort het proces goed te regelen en digitaal inzichtelijk te maken,” vindt Van der Stelt. “Daarvoor moet je op voorhand vaststellen hoe je samenwerkt en wat de doelstellingen zijn. Hoe ziet het inhuurproces eruit? Als wij daar samen met de opdrachtgever een goed beeld van hebben, kunnen we de praktische vertaalslag maken. Wij geven 24/7 online inzicht aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer in het proces. Iedere stakeholder heeft daardoor grip op zijn of haar aandeel in het inhuurproces.

We zorgen ook dat de opdrachtgever en de deskundigen – de flexibele medewerkers – bij elkaar komen om samen thema’s te bespreken. De visie van een corporate organisatie op goed opdrachtgeverschap kan heel anders zijn dan het beeld dat een aantal zzp’ers tezamen daarvan hebben. De beleving van het opdrachtgeverschap hangt natuurlijk ook samen met de bedrijfscultuur.

Steeds meer opdrachtgevers houden zich bezig met ‘de vraag van morgen’. Ze spreken bijvoorbeeld met hun vaste en hun flexibele medewerkers over de projectenkalender en wat dat betekent voor de verhouding vast en flexibel personeel. Door te anticiperen op de toekomst, zijn zij beter in staat goed en marktconform personeel en expertise in te kopen. Die trend juichen wij toe.”

Helderheid over tarieven
Naast de vraag van morgen, vormt de transparantie van tarieven een punt van aandacht. Frank Goedhart, Business Change Manager, stelt dat de tarieven van bemiddelaars niet altijd doorzichtig zijn. “De waarde van de vergoeding moet een dienst vertegenwoordigen die in evenwicht is met het tarief,” zegt hij. “Bureaus worden bijvoorbeeld door de Wet werk en zekerheid geconfronteerd met de transitievergoeding. We zien dat ze dat nu vaker aangrijpen om een hoger tarief te vragen bij de opdrachtgever, terwijl ze al ruim van tevoren wisten van deze nieuwe regelgeving.

Bureaus die mensen op basis van tijdelijke contracten aannemen, vragen nu vaak een extra vergoeding voor de wettelijke transitievergoeding. In hoeverre is dat nodig en terecht? Wij vinden dat elke extra opslag moet kunnen worden uitgelegd aan de opdrachtgever.

Over deze en andere onderwerpen zijn wij met onze opdrachtgevers in gesprek. Wat betekent de nieuwe wet- en regelgeving en hoe ga je daar mee om, zodat je met elkaar een antwoord hebt op de wijzigingen? Welke consequenties heeft dat voor de processen rond de inhuur?”

Brainnet, Frank Goedhart (links) en Christoph van der Stelt (rechts) interview FlexNieuws

Duurzame ontwikkeling
“De denktank EerlijkeFlex probeert antwoorden te vinden op de vragen van morgen. Een van de onderdelen van de denktank is het online platform www.eerlijkeflex.nl.

Experts uit verschillende branches geven hier hun visie op de uitdagingen, ontwikkelingen en vereisten van een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Met het initiatief ondersteunt Brainnet overheden, wet- en regelgevers, HR-managers, directies en zelfstandigen in hun zoektocht naar nieuwe, vruchtbare en flexibele arbeidsrelaties.”

Aan de denktank EerlijkeFlex werken experts als Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar en SER-kroonlid), Adjiedj Bakas (trendwatcher), Prof. dr. mr. Leo Witvliet (hoogleraar interim management), mr. Jan Henk van der Velden (Wijn & Stael advocaten), Farid Tabarki (oprichter Studio Zeitgeist), Hans Biesheuvel (voorzitter stichting ONL) en vele anderen mee. Regelmatig worden nieuwe visies van experts toegevoegd.

De denktank zal ook meningen en verwachtingen verzamelen uit de markt van zzp’ers, uitzenders, detacheerders en payrollbedrijven. Tevens organiseert de denktank rondetafel discussies met HR-managers, aangesloten experts, overheidsvertegenwoordigers en zzp’ers. Van der Stelt besluit: “Opdrachtgevers en zelfstandigen worstelen met vragen. Opdrachtgevers moeten flexibel schakelen, willen zij kunnen voldoen aan de vraag van morgen. De behoefte van werkenden verandert. Flex is een feit. Nu is het de vraag hoe we samen gaan zorgen voor een duurzame doorontwikkeling.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.