"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Payper HRM Q2 2015 omzet +84%

De groei van Payper HRM zet in het tweede kwartaal van 2015 verder door. In Q2 bedroeg de groei 84% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en kwam hiermee uit op € 15,2 miljoen.

De omzet over het eerste halfjaar bedraagt € 27,2 miljoen en ligt hiermee 90% hoger ten opzichte van het eerste halfjaar in 2014.

Investeren in kwaliteit
Financieel directeur Eric Snoeren: “Super dat wij deze groei ook in het tweede kwartaal hebben kunnen vasthouden. De toevoeging van acht ervaren professionals aan ons team in april 2015 is wat ons betreft op het juiste moment gekomen. Hiermee zien wij dat wij ondanks deze enorme groei niet hebben ingeboet op de kwaliteit van onze dienstverlening. Sterker nog, deze nieuwe collega’s zullen Payper verder helpen om extra stappen te zetten in het streven naar Operational Excellence.
Voor 2015 verwachten wij een omzetniveau van € 60 miljoen te bereiken. Al met al een super jaar en een goede basis in onze ambitie om mee te spelen in de top van de markt die flexibilisering van de arbeidsmarkt verzorgt.”

Goed werkgeverschap
Algemeen directeur Edwin Schaap voegt toe: “Goed werkgeverschap is ons uitgangspunt. Klanten kiezen steeds bewuster voor een partij zoals Payper. Met een stijgend aantal klanten blijven we in de gelegenheid om de dienstverlening afgestemd te houden op de behoefte van onze klanten.”

Bron: Payper, 6 juli 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.