"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VPO: ‘Ontmoediging payroll door minister Asscher onbegrijpelijk’

De VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) vindt de oproep van minister Asscher aan gemeenten om payroll terug te dringen onbegrijpelijk, onterecht en getuigen van symboolpolitiek.

De VPO reageert op een bericht van de NOS over de groei van payrolling bij gemeenten en minister Asscher’s reactie hierop. Lees meer

“Bij de gemeentelijke overheid is vaak sprake van een bescheiden flexibele schil,” aldus de VPO. “Minder dan 10% van het personeelsbestand werkt er op basis van een flexibel arbeidscontract. Minder dan 3% werkt op basis van een payrollcontract.

We leven bovendien in een tijd waarin niet alleen het bedrijfsleven maar ook de overheid investeert in een kleinere, efficiënte en slagvaardige organisatie. Naast een deel vaste medewerkers zal de overheid behoefte blijven houden aan flexibiliteit in zijn personeelsorganisatie waarbij, afhankelijk van de situatie en de aard van het werk, gekozen kan worden voor diverse soorten flexvormen. Daarnaast is het ook voor de overheid steeds moeilijker vast te stellen welk werk ‘structureel’ dan wel ‘tijdelijk’ van aard is.

Bij de keuze voor flexibele medewerkers hoort de kwaliteit in termen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap voor de medewerker leidend te zijn. Payroll – in zijn goede vorm toegepast volgens de kwaliteitsnormen en het arbeidsvoorwaardepakket van de VPO – is een goed georganiseerde vorm van dienstverlening op de arbeidsmarkt. Het helpt gemeenten en werknemers wendbaar te zijn en daarmee is payroll een deel van de oplossing voor de arbeidsmarkt in plaats van een probleem.”

De VPO betreurt dat de minister payroll wegzet als een vorm van flexibiliteit, waarbij mensen ongelijk worden behandeld.
“Het arbeidsvoorwaardenpakket van de VPO gaat juist uit van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor de payrollkracht ten opzichte van de vaste medewerker bij de inlener. Wetgeving is wat de VPO betreft dus ook niet nodig en het grijpt bovendien diep in op de onderhandelingsvrijheid van werkgevers en werknemers. De VPO wijst erop dat extra wetgeving in deze bovendien schadelijk is voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, omdat strikte regulering zorgt voor een toename van mindere vormen van flexibiliteit.”

Bron: VPO, 8 juni 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.