"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Henk Volberda: investeer in scholing flexkrachten

Teveel flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is op termijn schadelijk voor onze kenniseconomie.

Dat zegt Henk Volberda, hoogleraar ondernemingsbeleid aan de Erasmusuniversiteit, in gesprek met het FD. Het interview is onderdeel van een serie over de veranderende arbeidsmarkt.

Volberda maakt zich zorgen. “Nederland ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een Angelsaksisch model. Steeds meer werknemers belanden in kwetsbare posities en hebben meerdere banen nodig om in hun levensonderhoud te voorzien.” Daardoor raakt onze economie achterop, zo betoogt hij.

Concurrentiepositie verzwakt
In zijn onderzoek voor het World Economic Forum legt Volberda direct verband tussen de verslechterde concurrentiepositie en de toenemende flexibilisering. Werkgevers zouden meer moeten investeren in doorgaande scholing van werknemers, in plaats van ‘kant-en-klaartalent’ te consumeren, vindt hij.

CAO’s: noodzaak bijscholing onderbelicht
In CAO’s worden wel primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden geregeld, maar wordt veel te weinig aandacht gegeven aan bijscholing van werknemers. Dit en de roep om meer flexibilisering vanuit werkgevers ondermijnt onze concurrentiepositie, zegt Volberda. “Wie betaalt de bijscholing van de groeiende groep zzp’ers? In de scholing van flexkrachten wordt nauwelijks geïnvesteerd.
Op termijn wordt de maatschappij opgezadeld met de onzichtbare kosten van flex.”

Bron: FD, 27 mei 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.