"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher: Actieplan 50pluswerkt

Het Actieplan 50pluswerkt levert een wezenlijke bijdrage aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van ouderen.

Dat schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Actieplan is gestart op 1 juli 2013 en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening;
  • Inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers;
  • Inzet van scholingsvoucher en plaatsingsfee. Voor dit onderdeel is sinds 1 oktober 2013 een subsidieregeling van kracht.

Scholingsvoucher
De scholingsvoucher is een subsidie, gericht op scholing, voor werkzoekenden of werkgevers die een 50-plusser in dienst nemen. Zij kunnen bij het UWV een scholingsvoucher van maximaal 1.000 euro aanvragen als er uitzicht is op een baan. Het aantal aangevraagde en verstrekte scholingsvouchers bleef tot september vorig jaar achter bij de verwachtingen. Er zijn daarom een aantal verbeteringen in de subsidieregeling doorgevoerd. Het aantal aanvragen is vanaf oktober 2014 sterk toegenomen en het UWV verwacht dat deze trend in 2015 doorzet.

Plaatsingsfee
De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen. Doel is hiermee intermediairs te stimuleren om meer 50-plussers te bemiddelen naar werk. ‘De extra aandacht en aanpassingen in de subsidieregeling voor de plaatsingsfees lijken effect te hebben. Hoewel ook de bijgestelde verwachting voor 2014 niet gehaald is, is vanaf oktober 2014 een forse toename van het aantal verstrekte plaatsingsfees te zien’, aldus Asscher.

Asscher: ‘Samen met onder meer de premiekorting en de concrete maatregelen uit de sectorplannen gericht op het behoud van vakkrachten en scholing van oudere werknemers bieden we ouderen meer perspectief op de arbeidsmarkt.’

Lees hier de brief van minister Asscher.

Bron: Tweede Kamer, 26 mei 2015, en NBBU, 26 mei 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.