"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV: Crisis remt doorstroom naar vaste baan

Mensen die vanuit een WW-uitkering weer de arbeidsmarkt op komen, krijgen steeds minder vaak een vast contract.

Dat blijkt uit een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.

Toename flexibilisering.
Het percentage dat vanuit de WW direct een vaste baan vindt is afgenomen tijdens de crisis. In de periode 2008-2013 kromp dit aandeel van 21% tot 16%. Het aandeel WW’ers dat vanuit de WW aan de slag ging met een tijdelijk contract groeide in dezelfde periode van 42% naar 49%.

Herhalingswerkloosheid
Uitzendkrachten hebben ook de grootste kans om weer terug te vallen in een uitkering. De afgelopen vier jaar stroomden jaarlijks gemiddeld 115.000 herhalingswerklozen de WW in.

Meer flexibele arbeid
UWV verwacht dat het aandeel flexwerkers en zzp’ers in de beroepsbevolking op de lange termijn verder zal toenemen.

Bron: UWV, 13 april 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.