"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten – SCP-onderzoek

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een rapport gepubliceerd over het leven van Polen en Bulgaren in de eerste jaren na hun migratie naar Nederland.

Informatie uit een panelonderzoek waarin Polen en Bulgaren worden gevolgd gedurende hun eerste jaren nadat ze zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormt de basis voor deze publicatie.

'Langer in Nederland', onderzoek_migranten_door_SCP

Het rapport geeft antwoord op vragen zoals: zijn er veranderingen in de verblijfsintentie? Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar op de arbeidsmarkt, hoe gaat het met hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten in Nederland? Treden er veranderingen op in de tevredenheid met hun leven hier en de ervaringen die ze hier opdoen?

Polen blijken beter aansluiting te vinden aan onze arbeidsmarkt dan Bulgaren.

Bron: SCP, 28 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.