"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Payper debat ‘goed werkgeverschap’

In het debat over de flexibele arbeidsmarkt zou goed werkgeverschap centraal moeten”, dat meldt Edwin Schaap, algemeen directeur van Payper HRM.

“Nog meer wet- en regelgeving is niet de oplossing om goed werkgeverschap te stimuleren”, vindt hij. “Er is een andere insteek nodig om het debat over flexwerk constructiever te maken. De arbeidsmarkt vraagt om steeds meer flexibele arbeidskrachten.

Payper organiseert in juni ronde tafelgesprek over goed werkgeverschap
In 2020 is ongeveer 30% van de arbeidsmarkt flexibel. Die ontwikkeling kun je niet ontkennen, dat moeten we als marktpartijen in samenwerking met de overheid faciliteren. Gebeurtenissen vanuit de veranderoperaties bij ING en POSTnl zijn dan plotsklaps aanleiding om het mopperen op de flexbranche en de flexibilisering van de markt weer eens ter discussie te stellen. Sommige politici in de Tweede Kamer leggen direct het verband met de werking van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, terwijl de werking van de wet juist op de lange termijn een cultuuromslag gaat creëren. Als we het debat op een hoger niveau kunnen brengen, komen we uiteindelijk tot een model dat bijdraagt aan het belang van alle stakeholders.”, vertelt Schaap vanuit zijn passie voor de kwalitatieve flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Wij organiseren in juni een ronde tafelgesprek over het onderwerp goed werkgeverschap in relatie tot de ontwikkelingen in de markt.”

Bron: Payper, 17 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.