"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kans vijftigplussers bij MVO-Nederland

Deze maand is bij MVO Nederland een bijzondere pilot gestart met tien vijftigplussers.

De nieuwe collega’s gaan partners en potentiële partners bellen en bevragen op hun wensen en behoeften op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doelstelling is bedrijven ervan te overtuigen meer op dit gebied te gaan doen en hen te interesseren voor het partnerschap van MVO Nederland. Zo draagt het MVO Groei Team bij aan groei van het aantal bedrijven dat maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Kans voor 50plussers, MVO Nederland
Het MVO Groei Team is een pilot samen met het UWV. Deelname aan het MVO Groei Team betekent ook persoonlijke groei voor de teamleden zelf. Het gaat om goed opgeleide mensen die vanwege hun leeftijd (50+) moeite hebben om een nieuwe plek te vinden op de arbeidsmarkt. Bij MVO Nederland doen ze nieuwe werkervaring op met de kans er een vaste baan aan over te houden. Alle teamleden krijgen een opleiding zodat ze goed weten waarover ze praten als ze bedrijven benaderen. En omdat ze vanuit het MVO Nederland-hoofdkantoor in Utrecht werken, zijn de lijntjes naar de andere experts kort. De pilot is geslaagd als de teamleden voldoende organisaties hebben weten te interesseren voor het partnerschap.

Ieder talent telt
Inzet van het MVO Groei Team is hard nodig. De aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit, maar niet genoeg. Uit de recent gepubliceerde MVO Monitor blijkt, dat tweederde van de Nederlandse bedrijven iets doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de meeste gevallen gaat het om bescheiden activiteiten in de sfeer van afvalscheiding, energiebesparing en het aanbieden van stageplekken. Bedrijven laten nog veel kansen liggen op het gebied van mens en milieu. Duurzaamheid is vaak niet verankerd in de strategie en wordt te weinig planmatig opgepakt. MVO Nederland helpt bedrijven en organisaties hun ambities op MVO-gebied op te schroeven en te realiseren. Goed werkgeverschap met aandacht voor duurzame inzetbaarheid van mensen is een van de terreinen waarop MVO Nederland samen met haar partners het verschil wil maken. Doel is een klimaatneutrale samenleving zonder afval waarin ieder talent telt.

Bron: MVO Nederland, 24 april 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.