"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU regionale themadagen

NBBU-leden kunnen zich aanmelden voor drie regionale themadagen.

Data en locaties:
– Donderdag 28 mei 2015 Hotel van der Valk Zwolle
– Dinsdag 2 juni 2015 Hotel van der Valk Schiphol A4, Schiphol (Hoofddorp)
– Donderdag 4 juni 2015 Hotel van der Valk Eindhoven

Onderwerpen die aan de orde komen:

Kostprijsberekening
• Grondslagloon CAO verplichtingen
wachtdagcompensatie, reserveringen, scholing, STIPP, sociaal fonds, aanvullende ziektewet
• Private verzekeringen eigen risicodragerschap ziektewet en/of WGA vast, aanvullende kosten eigen risicodragerschap
• Verschillen kostprijs MET en ZONDER uitzendbeding
• Invloed ziekteverzuim op kostrijs
• Verdienmodel afhankelijk van dienstverlening
• Kosten bewaken en besparen
• Toeslaguren (ORT) en overuren
• Leeglooprisico en risico loon bij ziekte
• Oefeningen kostprijsberekening

Werkkostenregeling
• Hoofdstuk 8 Handboek Loonheffingen
• Onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
• Nihilwaarderingen
• Gerichte vrijstellingen
• Vrijgesteld loon
• Keuze loon of eindheffingsloon (inclusief uitzonderingen)
• Noodzakelijkheidscriterium
• Gebruikelijkheidstoets
• Bepalen en toetsen vrije ruimte

Sectorindeling & overlap werkingssfeer CAO
• Wet Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsw) art. 95, 96 en 97
• Meest recente toelichting sectorindeling
• Uitleg sectorindeling en verplichtingen Handboek Loonheffingen april 2015
• Consequentie premies Werkhervattingskas
• Wie bepaalt de sector en op basis waarvan?
• Consequenties andere sector dan 52 (niet altijd voordelig)
• Werkingssfeerbepalingen in CAO inlener
• Werkingssfeerbepalingen in pensioenregeling inlener

Bron: NBBU.nl, 21 april 2015 (rubriek Evenementen)

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.