"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Please Payroll 2014 omzet +28%

Please boekte een omzetstijging van +28%, waarvan de helft was toe te rekenen aan nieuwe opdrachtgevers.

De andere helft werd gerealiseerd doordat bestaande MKB-klanten een substantiële groei wisten te realiseren. Al met al steeg het aantal medewerkers op de Please-payroll fors, met 29,7%.

Het feit dat de helft van de omzetgroei is toe te rekenen aan werkgelegenheidsgroei bij bestaande opdrachtgevers, duidt volgens de directie van Please op het begin van economisch herstel. Juist in deze fase zetten ondernemers namelijk vooral flexwerkers in, omdat er op dat moment nog weinig zekerheid is over het aanhouden van het herstel.

Please is hoofdzakelijk actief voor kleine ondernemingen. Dat juist deze categorie een sterke groei realiseert is volgens Please-directeur Hans van de Ven goed verklaarbaar. “Kleine werkgevers voelen het meest de druk van de steeds complexer wordende wet- en regelgeving rondom het aannemen, in dienst hebben en ontslaan van medewerkers. Doorgaans moeten zij alle beslissingen op het gebied van HR en werkgeverschap zelfstandig nemen, met alle risico’s van dien. Juist voor deze ondernemers loont het dus het werkgeverschap uit te besteden. Ze kunnen de focus dan volledig op het ondernemen richten, en dat leidt sneller tot autonome omzetgroei. Onze propositie voorziet dan ook niet alleen in een groeiende behoefte bij kleine werkgevers, maar stimuleert feitelijk indirect ook de groei van nieuwe werkgelegenheid.”

Rouleren met medewerkers
De introductie van de nieuwe wet Werk en Zekerheid draagt verder bij aan de complexiteit van het werkgeverschap, aldus Van de Ven. Hij noemt deze wet in haar uitwerking ‘contraproductief’. Van de Ven: “Werkgevers zullen nu gaan rouleren met medewerkers om zo een flexschil in stand te kunnen houden.”

Volgens de Please-directeur vergeet ‘Den Haag’ dat het hebben van een flexschil voor tal van ondernemingen noodzakelijk is om te kunnen meebewegen met groei en afname van de marktvraag. Zeker het voortbestaan van kleinere ondernemingen is daar volgens hem van afhankelijk. Van de Ven: “Met wetgeving zal je voor die situaties nooit een vast contract kunnen afdwingen. Als een tijdelijk contract niet meer mogelijk is, zal de ondernemer kiezen voor een nieuwe werknemer of een andere samenwerkingsvorm zoals bijvoorbeeld de ZZP-constructie. In beide gevallen geen prettig bericht voor de werknemer in kwestie.”

Bron: Please, 26 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.