"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NZW en Freelance.nl grootste ZZP-organisatie

Het Netwerk Zelfstandig Werkenden (NZW) en Freelance.nl gaan een alliantie aan en worden de grootste zzp-organisatie in Nederland.

Zo versterken ze de belangenbehartiging in de politiek. Ongeveer 90.000 zelfstandige professionals en freelancers worden door beide organisaties vertegenwoordigd.

Freelancers en zelfstandigen
‘Wij zien toegevoegde waarde in deze krachtenbundeling van ondernemerschap én kennis van het Haagse speelveld’, zegt Reinier Castelein, oprichter en voorzitter NZW. “Wij ergeren ons aan de bemoeizucht van Den Haag. Nog steeds is het volstrekt onduidelijk wat politiek Den Haag wil met de positie van de nu al bijna 900.000 zelfstandige professionals.”

Rob Bergers, directeur van Freelance.nl: “Wij willen samenwerken met sterke partners die waarde toevoegen voor de aangesloten freelancers. De freelancers die zich op ons platform inschrijven kunnen we in de nieuwe situatie een professioneel netwerk met belangenbehartiging en serviceverlening bieden.”

Bron: NZW, 13 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.