"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV: Uitzendkrachten raken baan kwijt door Wet Werk en Zekerheid

| Download Wet Werk en Zekerheid |

CNV Dienstenbond ontvangt signalen (o.a. uit Amsterdam, Leeuwarden en Groningen) dat uitzendkrachten met tijdelijke dienstverbanden (zowel in fase B maar ook in fase C) op korte termijn hun baan kwijtraken of al kwijt zijn.

Volgens de CNV lijken uitzendwerkgevers erg bang te zijn voor de gevolgen van de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid en handelen in angst door contracten niet te verlengen.

Wat zijn de wettelijke veranderingen die volgens de CNV waarschijnlijk de aanleiding zijn voor ontslag uitzendkrachten?

Proeftijd
Er kan sinds 1 januari 2015 alleen nog maar een proeftijd in het arbeidsovereenkomst staan als een contract wordt aangegaan voor langer dan een half jaar. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen einddatum heeft mag een proeftijd worden afgesproken van maximaal één maand.

Aanzegverplichting
Bij een detacheringscontract van 6 maanden of langer dient de werkgever, sinds 1 januari 2015, een maand voor einde contract het ontslag aan te zeggen. Doet de werkgever dat niet dan heeft de werknemer recht op loon tot het moment dat alsnog aan de aanzegverplichting wordt voldaan. Dit geldt echter niet voor een projectcontract.

Voor een uitzendovereenkomst met uitzendbeding geldt ook dat een termijn van kennisgeving in acht moet worden genomen.

Inlenersbeloning
Elke flexmedewerker heeft vanaf 30 maart 2015 recht op de inlenersbeloning vanaf dag 1.

De inlenersbeloning bestaat uit 6 onderdelen:
– het geldende periodeloon in de schaal (gebaseerd op werknemer in gelijke functie bij de inlener)
– ADV bij inlener in tijd of geld
– Toeslagen (overwerk, verschoven uren, ploegentoeslag en onregelmatigheid)
– Loonsverhogingen (dezelfde als werknemer in dienst van inlener)
– Kostenvergoedingen (bv. reiskosten en pensionkosten)
– Periodieken (hoogte en tijdstip als bij de inlener bepaald)

Deze inlenersbeloning geldt niet voor enkele specifieke groepen die gedefinieerd zijn in de ABU CAO.

Aantal contracten
Voorheen konden er 8 contracten in 2 jaar in fase B worden toegekend voordat een fase C contract kon worden afgegeven. Dit verandert per 1 juli 2015 in maximaal 6 contracten in 4 jaar.

Transitievergoeding
Als het dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd is de werkgever (het uitzendbureau) vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding verschuldigd als het contract wordt beëindigd door de werkgever.

De transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/3e bruto maandsalaris per jaar.
Voor 50 plussers geldt tot 2020 een overgangsregeling.

Transitievergoeding de belangrijkste reden
Volgens de CNV is met name de angst van werkgevers voor de transitievergoeding de belangrijkste reden voor het beëindigen van (uitzend)contracten.

Bron: CNV Dienstenbond, 20 maart 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.