"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AB Werkt 2014 omzet +12%

Personeelsvoorziener AB Werkt heeft afgelopen jaar een groei behaald van ruim 12% met een omzet van € 68,9 miljoen.

De coöperatie met ruim 1900 leden had over 2014 een bedrijfsresultaat voor rente en belasting van € 1,3 miljoen. Met dit resultaat heeft de organisatie haar positie in Zuid-Nederland verder weten te versterken. Alle onderdelen van het bedrijf lieten positieve cijfers zien.

Strategie van verbreding
AB Werkt is van oudsher sterk in de agro sector. Het imago van een organisatie die uitsluitend in deze sector actief is, klopt echter niet meer met de werkelijkheid. Jaren geleden heeft het bedrijf een strategie van verbreding ingezet waarbij nadrukkelijk gekeken werd naar aanverwante sectoren die eveneens behoefte hebben aan goede productie- en vakkrachten. Dat zijn dan met name groenvoorziening en hoveniers, food, GWW, industrie en techniek. Inmiddels wordt circa 1/3 van de omzet behaald in die segmenten. Op jaarbasis heeft AB Werkt gemiddeld 800 FTE aan het werk in deze sectoren. “We zitten goed op koers”, aldus directeur Jack Janssen. “Onze strategie van verbreding werpt zijn vruchten af. We zien dat we in deze segmenten afgelopen jaar ruim 23% geplust hebben.”

Fusie met Zeeland positief uitgepakt
2014 was het eerste volledige jaar na de fusie met AB Zeeland. Directeur Jack Janssen: “In Zeeland moesten een aantal zaken structureel anders worden aangepakt. We moesten bewijzen dat we in staat waren de Zeeuwse leden en klanten goed te bedienen.” Dat is gelukt, getuige het positieve resultaat dat ook in Zeeland is gerealiseerd. “We hebben in dit gebied de weg omhoog weer duidelijk te pakken.”

Volwaardige vestiging in Noord-Brabant
Een andere strategische keuze die positief bijdraagt aan de financiële resultaten is de gebiedsuitbreiding naar Noord-Brabant met de opening in 2012 van een kantoor in Veghel. Janssen: “In Noord-Brabant hebben we nu een volwaardige vestiging. In deze regio hebben we op jaarbasis ruim 175 FTE aan het werk bij onze leden en klanten. Dit maakt dit gebied tot onze snelst groeiende regio. Met de strategie die we hebben uitgezet verwachten we de groei in 2015 te kunnen continueren.”

Bron: AB Werkt, 24 maart 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.