"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer dan de helft werknemers werkt tot 65 jaar of langer

In 2014 was voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensioneren 65 jaar of ouder.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. Dat is 0,2 jaar hoger dan in 2013 en 0,5 jaar hoger dan in 2012. Het aantal gepensioneerden is opgelopen tot 3,1 miljoen (2014), meldt het CBS.
CBS: stijging pensioenleeftijd werknemers in 2014
Pensioenleeftijd werknemers stijgt al acht jaar
Tot 2007 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 nam de pensioenleeftijd jaarlijks toe. Mede door invoering van wetswijzigingen en regels om langer door te werken, gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen. De directe invloed van de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 met een maand per jaar op de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is vooralsnog beperkt.

Meer 65-plussers onder pensioengangers
Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde jaren achtereen, van 28 procent in 2006 tot 6 procent in 2011, maar is vanaf 2011 stabiel. De afgelopen jaren neemt ook het aandeel dat tussen 60 en 65 jaar met pensioen gaat sterk af. In 2008 was dit aandeel nog 70 procent, in 2014 is het teruggelopen naar 42 procent. Daarmee is in 2014 voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensionering 65 jaar of ouder.

Pensioenleeftijd in openbaar bestuur het laagst
Werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten gingen in 2014 met 63,2 jaar het vroegst met pensioen. Voor een deel komt dit door de lage pensioenleeftijd van werknemers bij Defensie van gemiddeld 59 jaar. Het hoogst is de gemiddelde pensioenleeftijd in de landbouw en visserij en in de cultuur-, milieu- en overige dienstverlening. Werknemers in deze branches gaan veel later met pensioen dan de voor 2014 geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en 2 maanden.

In alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan tussen 2006 en 2014 flink toegenomen.

CBS: pensioenleeftijd werknemers per bedrijfstak 2014

Aandeel gepensioneerden jonger dan 65 jaar fors gedaald
Oudere werknemers werken de laatste jaren steeds langer door. Het aandeel gepensioneerden in de bevolking van 55 tot 65 jaar is dan ook sterk afgenomen. In 2006 was nog bijna een op de vijf personen in deze bevolkingsgroep met pensioen, in 2014 minder dan een op de tien.

Aantal gepensioneerden naar 3,1 miljoen
Ondanks de stijgende pensioenleeftijd van werknemers blijft door de vergrijzing van de bevolking het aantal gepensioneerden toenemen. In 2014 waren er 3,1 miljoen gepensioneerden. Tussen 2000 en 2014 is het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking gestegen van 15,2 procent naar 18,4 procent.

Bron: CBS, 5 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.