"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

LTO Nederland: voorstel voor oplossing transitievergoeding ontoereikend

De overgangsregeling die minister Asscher ontwierp voor de problemen met seizoenarbeid is ontoereikend. In de land- en tuinbouw zal het niet werken, meldt LTO Nederland op haar site.

De overgangsregeling moet voorkomen dat werkgevers tijdelijke arbeidsovereenkomsten met seizoenkrachten niet verlengen. Asscher stuurde vanmorgen zijn voorgenomen aanpak naar de Tweede Kamer.

Hoge bedragen
‘Werkgevers blijven opgezadeld met een enigszins gematigde transitievergoeding. Die kan echter nog steeds oplopen tot bedragen in de orde van € 30.000 tot € 100.000 als ze dit jaar opnieuw een contract aangaan met medewerkers die ook in de voorgaande seizoenen bij hen werkzaam waren’, aldus een verklaring van LTO. Op moderne tuinbouwbedrijven loopt het aantal seizoenmedewerkers in de tientallen.

Ook naar de toekomst toe biedt het voorstel volgens LTO weinig of geen soelaas voor de langere seizoenovereenkomsten. De regel is dat na twee tijdelijke dienstverbanden het derde contract er een is voor onbepaalde tijd wanneer de contracten elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden opvolgen.

Ontslagvergunning nodig
‘Voor de veel voorkomende seizoencontracten van acht tot negen maanden betekent dit dus dat het derde contract ook voor onbepaalde tijd is. Dat kan aan het eind van het seizoen niet anders dan met een ontslagvergunning ontbonden worden. LTO stelt vast dat werkgevers in de praktijk het derde contract zullen mijden.’

Bron: LTO Nederland, 24 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.