"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Doorbraak bij hypotheekverstrekking aan flexmedewerkers

Meer mensen met een flexibel arbeidscontract krijgen eenvoudiger toegang tot een hypotheek.

Naast flexmedewerkers van Randstad kunnen ook medewerkers van Yacht en Tempo Team binnenkort gebruik maken van een perspectiefverklaring, een innovatie van Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis. De perspectiefverklaring is een jaar lang getest onder in totaal 10.000 flexmedewerkers van Randstad en bleek met ruim 400 aanvragen in een paar maanden tijd in een grote behoefte te voorzien.

Samen onderzoeken de initiatiefnemers hoe zij de perspectiefverklaring breder toegankelijk kunnen maken. Dat biedt uitkomst voor werkenden die een eigen huis willen kopen, maar die vanwege hun tijdelijke contract geen werkgeversverklaring kunnen krijgen.

Moeite aanvragen hypotheek
Mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst komen nu vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening of ondervinden daarbij de grootste moeite. Banken hechten nog steeds veel waarde aan een werkgeversverklaring en de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract in theorie biedt. “Die benadering strookt niet met de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Momenteel worden er niet veel vaste contracten afgesloten; tijdelijke contracten komen steeds vaker voor”, aldus Alje Kuiper van Randstad Nederland. Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis merken een groeiende vraag naar hypotheken onder mensen met tijdelijke contracten. Cynthia Tulp, van Obvion Hypotheken: “De hypotheekbranche is nog ouderwets. Banken werken al sinds jaar en dag volgens dezelfde principes. Terwijl de samenleving continu verandert. Met de perspectiefverklaring nemen we de consument als uitgangspunt, niet het product hypotheken. We vinden namelijk dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen om een huis te kopen. Ook als je geen vast arbeidscontract hebt.”

Animo
De proef onder flexmedewerkers (waarbij vooraf niet bekend was in welke mate er behoefte was aan het kopen van een eigen huis) leverde in een paar maanden tijd veel enthousiaste reacties op. Ruim 400 flexmedewerkers bij Randstad hebben zich aangemeld voor een perspectiefverklaring, waarmee zij mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Tot op heden hebben 90 medewerkers een dergelijke perspectiefverklaring ontvangen waarmee inmiddels de eerste huizen zijn gekocht. Alje Kuiper, directeur innovatie Randstad Nederland: “De animo is groot. We hebben onderzocht hoe mensen aankijken tegen dit initiatief. Bijna 75 procent van de respondenten ziet de perspectiefverklaring als een goede ontwikkeling en ruim 60 procent van potentiële huiskopers verwacht daardoor in de toekomst meer kans te hebben op een hypotheek.” Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis: “In de proef bleek dat de geldigheidsduur van de perspectiefverklaring van drie maanden te kort was, daarom is deze verlengd naar twaalf maanden. Dat geeft geïnteresseerden meer tijd op zoek te gaan naar een huis en tot aankoop over te gaan.”

Over de perspectiefverklaring
Anders dan bij de werkgeversverklaring zijn bij de perspectiefverklaring de vooruitzichten op werk bepalend en niet alleen het arbeidsverleden. Voor het verkrijgen van een perspectiefverklaring worden opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau, flexibiliteit en de arbeidsmarktsituatie in de regio waar de medewerker werkt of woont, meegewogen. Dit in tegenstelling tot de werkgeversverklaring die uitsluitend gebaseerd is op de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract biedt. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW), verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ziet de perspectiefverklaring als een belangrijke ontwikkeling. Flexmedewerkers met een perspectiefverklaring kunnen dan ook aanspraak maken op de zekerheden en voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bron: Randstad, 10 februari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.