"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Transport 2015-2016



11 februari 2015

AVV CAO Transport 2015-2016 | CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg

Download: AVV CAO Transport 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 februari 2015, nr. 961, onder UAWnr. nr. 11630.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.