"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

STOOF scholingsvouchers 2015

STOOF, Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche, stelt elk jaar scholingsvouchers beschikbaar.

Tot en met 31 januari kunnen uitzendorganisaties scholingsvouchers voor 2015 reserveren. De toekenning wordt rondom 8 februari bekend gemaakt. STOOF verzoekt aanvragers om een realistische inschatting te maken voor de reservering.

Doelgroepen verbreed
De scholingsvouchers zijn beschikbaar voor flexkrachten zonder startkwalificatie en ingeschreven in Fase 1 en 2. Nu kunnen ook langdurig werklozen, re-integratiedoelgroepers, werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet, schoolverlaters en herintreders in aanmerking komen voor een scholingsvoucher. Lees meer

Bron: STOOF-online, januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.