"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Manpower werkt aan ‘Brug onderwijs – arbeidsmarkt’ regio Amsterdam

Gisteren heeft Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland, een samenwerkingsovereenkomst getekend inzake het regioplan ‘Werk maken van Talent’.

Het ministerie van Sociale Zaken en de Metropoolregio van Amsterdam (MRA) investeren hierin gezamenlijk ruim 14 miljoen.

De ondertekening vond plaats tijdens een werkbezoek van minister Asscher aan IBM, waarbij de minister het plan aanbood aan de regio. Het project is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. ManpowerGroup Nederland is verantwoordelijk voor de maatregel ‘Brug onderwijs – arbeidsmarkt’ en draagt onder andere zorg voor het genereren van werkervaring voor en bijscholing van jongeren.

Het regioplan, opgesteld door de Amsterdam Economic Board, is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. De plannen beogen dat werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar komen. Zo maken jongeren meer kans op een baan en wordt het onderwijs beter afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. ManpowerGroup Nederland wil binnen twee jaar 400 jongeren duurzaam aan het werk helpen.

Brug van onderwijs naar arbeidsmarkt
Binnen het totale plan worden tien ‘maatregelen’ uitgevoerd die in het teken staan van banen, scholing en begeleiding van talent naar kansrijke sectoren in de regio. ManpowerGroup Nederland richt zich op de maatregel ‘Brug onderwijs – arbeidsmarkt’. “Veel studenten vinden, als ze klaar zijn met studeren, niet de juiste weg naar de arbeidsmarkt”, aldus Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland en lid van de stuurgroep van het regioplan. “Ook zien we dat het bedrijfsleven vaak onvoldoende in staat is om met het specifieke talent in aanraking te komen dat voor hun organisatie relevant is.” Om dit te verbeteren, worden 1000 jongeren in contact gebracht met 25 bedrijven uit Metropoolregio Amsterdam waar kansen zijn op werk. Beoogd is dat ten minste 600 jongeren de mogelijkheid krijgen om korte stages van in totaal 24 uur te lopen, en ervaring opdoen bij deze bedrijven. “Wij zien dat het voor jongeren heel lastig is om een goed beeld te krijgen van wat bijvoorbeeld werken in de procesindustrie inhoudt. Het doel is om 100 jongeren op deze manier duurzaam te plaatsen.”

Bijscholing en startersbeurzen
Naast stages en werkervaring biedt het programma de gelegenheid om korte, gerichte bijscholingsprogramma’s te organiseren, waarbij voor de uitvoering nauw samengewerkt wordt met het mbo en hbo en bedrijfsleven van Metropoolregio Amsterdam. Ook jongeren uit het mbo, hbo en wo die langer dan zes maanden werkloos zijn, willen we met behulp van een startersbeurs bemiddelen binnen de sectoren waar kans is op werk. “Binnen twee jaar willen we ten minste 400 jongeren duurzaam aan het werk helpen”.

Over Werk maken van Talent
Het programma ‘Werk maken van Talent’ is opgesteld door de Amsterdam Economic Board en is gericht op het optimaal benutten van talent op de regionale arbeidsmarkt. De financiering van projecten komt voor minimaal de helft van het regionale bedrijfsleven, uitzendorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheden en kennisinstellingen. De andere helft bestaat uit cofinanciering vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie SZW. Voor dit deel staat de gemeente Amsterdam garant. Door tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partners in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van sociale partners om de arbeidsmarkt een impuls te geven ondersteunen.

Bron: ManpowerGroup Nederland, 27 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.