"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Explosieve vraag naar recruiters

De stijgende vraag naar HR professionals heeft zich afgelopen jaar stevig voortgezet.

De vraag naar HR professionals steeg in 2014 totaal met maar liefst 31%. De verwachting voor 2015 is dat deze tendens zich voortzet. Dit blijkt uit de Trends en Ontwikkelingen op de HRM Arbeidsmarkt over het vierde kwartaal 2014 van Yacht.

Al in het eerste kwartaal van 2014 is er sprake van een trendbreuk ten opzichte van de laatste jaren. De eerste maanden laten een stijging zien van 25% ten opzichte van het jaar ervoor, iets wat al in geen jaren meer was gebeurd. Deze groei heeft zich de rest van het jaar verder voortgezet. Ellen Bergh, commercieel manager HRM bij Yacht: ‘Kijken we naar de verschillende regio’s, dan zien we in de vier grote steden traditioneel de grootste groei, gemiddeld 34%, waarbij de regio Amsterdam de meeste vraag naar HR professionals laat zien. In deze grootstedelijke gebieden zitten veel zakelijke dienstverleners die flink op zoek zijn naar HR professionals.’

Verschuiving van vraag
Bergh: ‘De groei naar HR professionals zit in de sterk toenemende vraag naar HR specialisten. De arbeidsmarkt voor HRM’ers heeft de afgelopen jaren een forse tik gehad door reorganisaties en ontslagen binnen het werkveld. HR afdelingen zijn gekrompen en veel van de ‘traditionele’ HR werkzaamheden (uitvoerende en administratieve werkzaamheden) zijn terug in de lijn belegd. We zien dan ook een verschuiving van de vraag van HR generalist naar de HR specialist.’

Recruiters zoeken recruiters
Een van de meest opvallende ontwikkelingen in dit kader is de explosieve vraag naar recruiters. Deze vraag is afgelopen jaar met maar liefst 40% gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. Bergh: ‘Recruitment is een vak. Zonder badinerend over te willen komen, wordt recruitment door HR afdelingen ‘erbij’ gedaan. Door reorganisaties is er geen ruimte meer voor recruitmentwerkzaamheden. Daarnaast zie je dat de behoefte aan nieuwe instroom toeneemt; de reorganisaties zijn doorgevoerd en we zien dat het bij veel bedrijven weer beter gaat. Het gaat hier dan niet om de invulling van één of twee vacatures, maar om het opzetten van hele nieuwe afdelingen. Voldoende werk om hier een recruitmentspecialist op te zetten.’

Yacht: infographic, stijgende vraag naar HRM professionals, januari 2015

Bron: Yacht, 23 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.