"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Cargill 2015-201628 januari 2015

CAO-naam
CAO Cargill

Download Eindbod CAO Cargill 2015-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 18 maanden (vanaf 1 januari 2015 – 30 juni 2016).

Loonmutaties
Per 1 april 2015 zullen de lonen worden verhoogd met 2,3 procent structureel.

Arbeidsvoorwaarden
– Duurzame inzetbaarheid. De totale kosten van de in de cao opgenomen ouderenregelingen per peildatum 1 januari 2015 niet verder te laten oplopen. Gezamenlijk inzicht en vaststelling verkrijgen van deze kosten met eventuele inschakeling van een externe expert. Eventuele noodzakelijke maatregelen, die in overleg tussen cao-partijen tot stand zijn gekomen om doelstelling te realiseren, zullen al gedurende de looptijd van deze cao worden geïmplementeerd.
– T-dagen Sas van Gent. Vermindering van het aantal T-uren met 8 (van 46 naar 38).
– Detachering BoZ – Sas van Gent (en vice versa). Reiskosten: Vergoeding voor extra gemaakte kilometers € 0,19 netto en € 0,21 bruto per kilometer (overeenkomstig cao artikel 8 lid 6). Tolkosten: daadwerkelijke kosten zullen worden vergoed. Reistijd: Indien extra reistijd bovenop de normale/gebruikelijke reistijd (gemeten via de ANWB routeplanner) leidt tot overuren zal deze extra tijd worden vergoed als overuren.

Bron: CNV Vakmensen, 27 januari 2015

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.