"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Extra controlemogelijkheid uitkering

Logo SZW22 april 2009

Uitkeringsinstanties krijgen meer mogelijkheden om de leefsituatie te controleren van mensen met een uitkering. Dit kan onder meer via een huisbezoek. Het kabinet wil zo uitkeringsfraude tegengaan.

Dit is de kern van een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet streeft er naar het wetsvoorstel op 1 januari 2010 invoeren.

Controle uitkeringsgerechtigden
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de uitvoerende instanties ook als zij geen concreet vermoeden van fraude hebben, controles bij uitkeringsgerechtigden mogen uitvoeren om de leefsituatie na te gaan, bijvoorbeeld of hij wel echt alleenstaand is. Dit moet garanderen dat uitkeringen terecht worden verstrekt en fraude wordt teruggedrongen. Als de uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een huisbezoek, heeft dit gevolgen voor de uitkering.

Leefsituatie
De maatregel geldt voor alle uitkeringen waarbij de leefsituatie de hoogte van de uitkering beïnvloedt, zoals de AOW, de bijstand en de kinderbijslag. Zo krijgt een alleenstaande met bijstand 70% van het minimumloon, terwijl samenwonende bijstandsgerechtigden in totaal 100% van het minimumloon krijgen.

Bron: SZW, 21 april 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.