"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NVUB tegen AVV CAO SFU25 maart 2009

De Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) heeft bezwaar gemaakt tegen de algemeen verbindend verklaring van de CAO-SFU, het sociaal fonds voor het uitzendwezen.

Eerder al maakte de bond bezwaar tegen de AVV van de ABU-CAO. De NVUB stelt ook in dit bezwaar dat de werknemers in dienst van de leden van de werkgeversorganisatie geen belangrijke meerderheid vertegenwoordigen. De NVUB heeft nu minister Donner van SZW gevraagd om de verplichtstelling van het pensioenfonds SPP ambtshalve in te trekken.

NVUB CAO moet toegepast
Volgens NVUB blokkeert de ABU de contractsvrijheid voor derden wel al te gemakkelijk. Zowel de SFU als de ABU en NBBU halen de vereiste representativiteit van 60% aan werknemers niet, nu kan en moet de NVUB zelfs, haar eigen CAO gaan toepassen, zo stelt de vereniging. Deze is afgesloten met AVV (Alternatief Voor Vakverbond). NVUB meent met deze CAO een aantrekkelijk alternatief te hebben voor flexwerkers.

NVUB ook tegen bedrijfspensioenfonds
De NVUB stelt dat ook de verplichtstelling van het bedrijfspensioenfonds voor de uitzendsector het SPP-fonds NVUB niet gehandhaafd kan blijven. “Veel uitzendkrachten zijn niet gebaat bij het opbouwen van pensioentjes van een paar honderd gulden.” NVUB heeft de Minister verzocht om de verplichtstelling voor de gehele bedrijfstak ambtshalve in te trekken. Pas op 3 februari 2009 heeft de Minister het pensioenfonds dwingend opgelegd aan ongeorganiseerde werkgevers, zoals de werkgevers aangesloten bij NVUB en VIA. De NVUB had toen al bezwaar gemaakt tegen de door ABU ingebrachte representativiteitcijfers. De ABU-cijfers waren gebaseerd op gegevens uit 2004, terwijl ze in principe niet ouder dan één jaar mogen zijn.

Brief advocaat NVUB aan SZW »

Gerelateerd nieuws
> NVUB ook tegen avv ABU-CAO
> VIA tegen AVV CAO ABU
> NBBU: VIA CAO Polen verstoort arbeidsmarkt

Bron: vallenduuk.nl, 25 maart 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.