"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wijziging NBBU-CAO per 1-1-2008

23 november 2007

Per 1 januari 2008 zal de volgende wijziging optreden in de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten:

Fase 2 van de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten (week 27 tot en met 130) zal worden verdeeld in
· Fase 2A (27 tot en met 78 weken) en
· Fase 2B (79 tot en met 130 weken)

Redenen
– De nieuwe STIPP pensioenregeling kent na 78 weken het zogenaamde pluspensioen.
– De scholingsinspanning van 1,02% over het feitelijk loon gaat voortaan alleen over de eerste 78 weken van uitzending.
– De NBBU gaat per 1-1-2008 deelnemen aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche, waarvoor premie wordt geheven over de eerste 78 weken van uitzending.

Geen rechtsgevolgen werknemer
Aan het onderscheid fase 2A en 2B wordt geen rechtsgevolg voor de werknemer verbonden. De wijziging heeft alleen betrekking op de noodzaak om in de administratie van NBBU-leden het moment van 78 weken te benoemen, gezien de drie bovengenoemde onderwerpen en de consequenties daarvan in de kostensfeer.

Bron: NBBU, 23 november 2007

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.