"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Loonverhoudingsvoorschrift - Bekijk alle berichten

In de wet
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI

Bemiddeling van arbeid door intermediairs is aan regels gebonden. De Wet allocatie arbeid door intermediairs (WAADI) legt deze regels vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk). Voor beide vormen van bemiddeling staan in de WAADI gedragsregels. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de WAADI. [Lees meer …]

In de wet
Loonverhoudingsvoorschrift | Artikel 8 WAADI

Loonverhoudingsvoorschrift | Artikel 8 WAADI
Volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) moet de intermediair het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als de inlener betaalt aan eigen medewerkers, in gelijke of gelijkwaardige functies. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd. [Lees meer …]