Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

0
155

Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
De Verordening digitaal beslagregister deurwaarders is een verordening opgesteld door de Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en regelt vanaf 1 januari 2016 de verplichting tot gebruik aan Gerechtsdeurwaarders van een digitaal register voor beslaglegging.


Download wettekst Verordening digitaal beslagregister gerechtsdeurwaarder


Doel
Het digitaal beslagregister (DBR) maakt het mogelijk voor gerechtsdeurwaarders het proces van beslaglegging meer gecoördineerd te laten verlopen en heeft daarmee een tweeledig doel:

  • Het beperken van te maken dagvaardings- en executiekosten door de schuldeiser omdat meer duidelijkheid bestaat over de beslag positie van de schuldenaar;
  • Bevorderen van het juist vaststellen en toepassen van de beslagvrije voet van de schuldenaar.

Inschrijven beslaglegging
Beslagen waaraan een beslagvrije voet gekoppeld is als in art 475c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dienen binnen 3 werkdagen na beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder in het register te worden ingeschreven. Ook elke wijziging  of doorhaling van het beslag of de beslagvrije voet moet binnen de zelfde termijn worden ingeschreven.

Raadplegen register
De  gerechtsdeurwaarder dient het register verplicht te raadplegen voorafgaand aan twee ambtshandelingen:

  • Het uitbrengen van een exploot van dagvaarding i.v.m. een vordering tot verhaal;
  • het leggen van een beslag waar aan een beslagvrije voet gekoppeld is als in artikel 475c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het raadplegen van het register mag maximaal 28 dagen voor het uitvoeren van het beslag plaatsvinden. Blijkt uit het raadplegen van het register dat verwacht mag worden dat de vordering niet binnen drie jaar kan worden voldaan stelt de gerechtsdeurwaarder de schuldeiser hiervan op de hoogte. De beslaglegging kan vervolgens enkel worden uitgevoerd wanneer de schuldeiser aantoonbaar heeft bevestigd de beslaglegging te willen doorzetten.