"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Maatregelen voor mensen met schulden

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is vertraagd. Het kabinet neemt daarom tijdelijke maatregelen, zodat mensen met schulden de tussenliggende periode kunnen overbruggen.

| Wet vereenvoudiging beslagvrije voet |

Staatssecretaris Van Ark (SZW) schrijft aan de Tweede Kamer dat de tussenmaatregelen effect moeten hebben voor de groep die te maken heeft met een te laag vastgestelde beslagvrije voet. De vertraagde wet moet vervolgens op 1 januari 2021 ingaan, als tenminste op tijd aan de in de uitvoeringstoets genoemde noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan.

Beslagvrije voet bij inzet overheidsvordering
Op dit moment incasseert de Belastingdienst automatisch een bedrag tot 500 euro. Deze praktijk wordt gestopt. In plaats daarvan wordt eerst de beslagvrije voet toegepast, zoals de nieuwe wet straks ook voorschrijft.

Beslagvrij bedrag bij vereenvoudigd bankbeslag
Als zowel de beslagvrije voet bij inzet overheidsvordering, als het beslagvrij bedrag bij vereenvoudigd bankbeslag zijn doorgevoerd, legt de Belastingdienst bij reguliere dwanginvordering alleen nog beslag op banksaldi als vooraf rekening is gehouden met het bestaansminimum.

Beslagvrije voet bij dwangverrekening toeslagen
De minister onderzoekt de mogelijkheid om de beslagvrije voet pro-actief, dus vooraf, toe te passen bij dwangverrekening. Nu moeten mensen dat achteraf zelf oplossen.

Uniforme wijze van berekening beslagvrije voet
UWV hanteerde in sommige situaties een andere manier dan de Belastingdienst om de beslagvrije voet te berekenen. De berekeningen zijn nu gelijkgetrokken.

Beslagvrije voet bij jongvolwassenen
Jongeren tussen 18 en 20 jaar kunnen nu bij toepassing van de beslagvrije voet onder het bestaansminimum uitkomen. De nieuwe wet neemt daarom voor hen de bijstandsnorm voor 21 jaar en ouder als uitgangspunt. De minister wil proberen wetgeving hiervoor versneld door te voeren.

Beslagvrije voet bij verrekening
Gemeenten hanteren nu vaak verschillende percentages van de bijstandsnorm bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering. De nieuwe wet hanteert een percentage van 95%. De minister vraagt de gemeenten om dat percentage nu al te gebruiken.

Bron: Rijksoverheid, 13 februari 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.