Werkloosheid gestegen naar 3,8 procent in december 2021

0
128

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt iets hoger uit dan in november 2021, toen dit 3,7 was.

Het CBS hanteert nu de werkloosheidindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. De werkloosheid lijkt door deze meting iets gestegen, maar is nog steeds historisch laag. Om vergelijkingen in de tijd mogelijk te maken, zijn de cijfers uit voorgaande jaren herberekend.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 25 duizend per maand toe naar 9,4 miljoen.
werkloosheid en WW-uitkeringen
Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind december 192 duizend lopende WW-uitkeringen.

In december hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald.

Bron: CBS, 20 januari 2022

Lees ook
Werkloosheid gedaald naar 2,7% in november 2021
(dit percentage was gebaseerd op de oude meetmethode)