Vooral minder thuiswonende jongeren aan het werk

0
83

Er zijn meer thuiswonende jongeren, maar die zijn minder aan het werk. Het gaat hierbij vooral om flexwerknemers.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar.

Vergeleken met een jaar eerder waren er 39 duizend minder thuiswonenden met betaald werk.
Het overgrote deel van de thuiswonenden is tussen de 15 en 25 jaar. Er waren in het tweede kwartaal meer thuiswonende jongeren dan een jaar eerder, maar het aantal werkenden was 43 duizend minder en kwam uit op 996 duizend.

Werkende jongeren (15 tot 25 jaar) naar arbeidsrelatie, 2e kwartaal 2020
Bij jongeren die het ouderlijk huis hebben verlaten was het verschil nog groter, 55 duizend minder dan een jaar eerder, van 347 duizend naar 292 duizend. Het totale aantal uitwonende jongeren is in het afgelopen jaar ook minder geworden.

Minder studenten en scholieren aan het werk
Ruim drie kwart van de jongeren van 15 tot 25 jaar volgt onderwijs. Vergeleken met een jaar eerder waren er vooral minder scholieren en studenten met een (bij)baan in het tweede kwartaal, zowel thuis- als uitwonenden.

Deze werkende jongeren die onderwijs volgen zijn vaak werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. De daling deed zich bij deze groep dan ook vooral voor bij flexwerknemers. Ook bij schoolverlaters, jongeren die geen onderwijs meer volgen, waren er vergeleken met een jaar eerder minder flexwerknemers aan de slag. Maar bij hen was het aantal vaste werknemers en zelfstandigen nog hoger dan een jaar geleden.


Tip
FNV Jong geeft antwoorden op vragen van studenten, stagiaires, BBL’ers, die moeite hebben hun studiegeld (terug) te betalen als gevolg van de coronacrisis


Thuiswonende werkende jongeren willen vaker meer uren werken
Niet alleen waren er minder jongeren aan het werk in het tweede kwartaal, ook waren er ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar 38 duizend meer jonge deeltijders die meer uren zouden willen werken. Dit jaar-op-jaarverschil is niet eerder zo groot geweest sinds de start van de meting hiervan in 2013. Deze toename van het aantal onderbenutte deeltijders houdt verband met de afname van het aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal. De stijging deed zich met name voor bij thuiswonende jongeren.

Bron: CBS, 21 augustus 2020