Vertrouwen onder professionals is groot

0
41

Het merendeel van de Nederlandse professionals heeft vertrouwen in hun eigen sector, bedrijf en loopbaan.

Ook voelen zij zich vrij in het nemen van beslissingen omtrent hun carrière. Dit blijkt uit onderzoek van Robert Walters.

Carrièrebeslissingen
Ondanks de traag herstellende economie voelt een overgrote meerderheid (93%) van de respondenten zich redelijk tot zeer vrij in het nemen van carrièrebeslissingen. De belangrijkste factoren die als een beperking gezien worden zijn de onzekerheid van de arbeidsmarkt (47%) en een gebrek aan vacatures (25%). Een derde factor is een tekort aan kennis over de arbeidsmarkt, wat voor 16% de belangrijkste beperking vormt.

Werknemersvertrouwen
De professionals zijn positief over de toekomst van hun huidige sector en bedrijf. Van de ondervraagden geeft 86% aan vertrouwen te hebben in de eigen sector en 68% heeft vertrouwen in de toekomst van de huidige werkgever. 88% heeft vertrouwen in de eigen carrière. Gevraagd naar de sector waar men het grootste vertrouwen in heeft wordt IT & telecommunicatie het vaakst genoemd (31%).

Mobiliteit arbeidsmarkt
Het toenemende vertrouwen vertaalt zich in een grotere mobiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Over het onderzoek
Robert Walters vroeg bijna 6.700 professionals uit zeven Europese landen naar hun mening over de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe deze van invloed zijn op hun professionele beslissingen. Aan het onderzoek namen 793 Nederlandse professionals deel. Meer informatie over het onderzoek vindt u op Robert Walters.

Bron: Robert Walters, 2 juli 2015