Sectorindeling per direct niet meer mogelijk met terugwerkende kracht

0
1741

Het ‘shopgedrag’ van werkgevers tussen sectoren om zo laag mogelijke premies af te dragen, is sterk toegenomen. Dit zet grote druk op de Belastingdienst.

Er is een sterke toename van het aantal aanvragen tot herindeling en het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken over indelingsbeslissingen is snel gestegen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt daarom een aantal maatregelen om knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA aan te pakken.

De maatregelen gaan per direct in. De wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld.

Dat schrijft de minister mede namens staatssecretaris Snel van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees meer.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Raad van State
De ministerraad heeft er vrijdag mee ingestemd om de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor advies naar de Raad van State te sturen. Een van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft.

Om voor het in werking treden van de WAB een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen, past minister Koolmees een aantal regels al per direct aan met onderstaande drie maatregelen.

De maatregelen zullen terugwerken tot 29 juni 2018, 17.00 uur.

Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
Tot op heden konden werkgevers een verzoek indienen om met terugwerkende kracht (maximaal vijf jaar) te worden ingedeeld in een andere sector. Het was ook mogelijk om over die periode betaalde premies terug te krijgen. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk en kan de sectorindeling alleen nog gewijzigd worden per een datum in de toekomst. Een uitzondering geldt voor werkgevers die door een verkeerde indeling te weinig premies hebben betaald: bij hen kan de Belastingdienst de indeling wel met terugwerkende kracht veranderen.

Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Met een gesplitste aansluiting kon een werkgever op zijn verzoek voor verschillende delen van zijn onderneming in verschillende sectoren zijn ingedeeld. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
Op verzoek konden werkgevers binnen een concern en nevenbedrijven en –instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Deze maatregelen worden verder toegelicht in de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid 29 juni 2018