Platformeconomie: meer kansen, maar ook meer risico’s

0
139

De Sociaal Economische Raad heeft een ontwerpadvies gepubliceerd over kansen en risico’s van de platformeconomie.

Het onderzoek voor dit ontwerpadvies is uitgevoerd voordat de coronacrisis uitbrak.

Hoewel de coronacrisis grote invloed heeft op de economie en arbeidsmarkt, is de indruk dat de crisis het grote verhaal van de platformeconomie en platformwerk niet verandert, wel bevestigt het de kwetsbare positie van flexwerkers.

De platformeconomie is enorm. Commerciële platforms bemiddelen in werk, goederen, communicatie, geld, entertainment en informatie. Bedrijven als Google en Booking leveren niet alleen informatie of reizen, maar ook een platform voor andere bedrijven. Daarmee verwerven ze veel invloed en omzet.

Kansen
Commerciële platforms die vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen, zoals Werkspot, Helpling of Clickworker, bieden ook kansen. Ze vormen een snelle manier om aan werk te komen, ook als dat door opleiding of achtergrond moeilijk is. Meer mensen kunnen dus aan het werk. Ondernemers kunnen meer omzet maken door bijvoorbeeld een bezorgdienst op te zetten en consumenten krijgen meer keuze en gemak.

Impact
Met zo’n 200 werkplatforms is Nederland een relatief kleine speler op de wereldmarkt. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat in 2019 nog geen procent van de beroepsbevolking als platformwerker werkte. De impact van de platformeconomie en van platformwerk is echter een stuk groter dan deze aantallen doen vermoeden. Er is volgens de SER een Europese aanpak nodig om te zorgen voor een gelijk speelveld voor werkenden en de rechten van consumenten te beschermen.

Aanleiding voor dit SER-ontwerpadvies was een motie vanuit de Tweede Kamer (Gijs van Dijk c.s.) waarin onder meer werd verwezen naar een studie van ING Economisch Bureau die signaleert dat de platformeconomie met mogelijk een miljoen extra zzp’ers de arbeidsmarkt drastisch kan veranderen.

Bron: SER, 19 oktober 2020