Overgangsperiode geldige verblijfsdocumenten Oekraïense vluchtelingen verlengd

0
162

De vrijstelling van de Tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners is verbonden aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is de meldplicht.

Om ervoor te zorgen dat er op een juiste manier gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling, is het nodig dat de ontheemden beschikken over documenten waaruit hun rechtmatig verblijf en verblijfstatus op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming in Nederland blijkt. Zonder deze documenten is het voor werkgevers niet mogelijk om vast te stellen of de ontheemde rechtmatig in Nederland verblijft en derhalve onder de vrijstelling valt. Het kost de Overheid enige tijd om deze documenten voor alle ontheemden beschikbaar te stellen. Daarom geldt een overgangsperiode die in eerste instantie loopt tot en met 31 mei 2022.

De afgelopen periode heeft de ABU met meerdere organisaties veel inzet gepleegd om ervoor te zorgen dat de leden als werkgevers tijdig duidelijkheid zouden krijgen of de overgangsperiode inderdaad ook verlengd wordt. Pas afgelopen vrijdag heeft de ABU van het ministerie van SZW de bevestiging ontvangen dat de overgangsperiode is verlengd tot 31 augustus 2022.

Bron: ABU, 31 mei 2022

Lees ook
Oekraïense vluchtelingen zijn geen arbeidsmigranten, wat doen uitzenders voor hen?