NBBU werkt aan keurmerk zzp-bemiddelaars

0
228

| Wetsvoorstel DBA |


De NBBU vindt dat de verdere behandeling van het wetsvoorstel DBA moet worden uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de positie van zzp’ers.

Intussen werkt de brancheorganisatie aan een keurmerk voor zzp-bemiddelaar.

Commentaar van de NBBU:
“Het streven in het wetsvoorstel is dat de Belastingdienst na het invoeren van de wet contracten niet meer individueel hoeft te beoordelen, maar sectoraal. Dat gaat goed zolang er gewerkt wordt conform een modelovereenkomst die van tevoren door de Belastingdienst is goedgekeurd. Maar als in de praktijk feitelijk wordt afgeweken van wat op schrift staat, dan is die garantie er niet. Het risico op naheffingen bij de zzp’er en/of de opdrachtgever is dan heel hoog. Kortom: Bij de VAR is duidelijkheid vooraf, bij de wet DBA komt pas duidelijkheid achteraf.

Nog geen helderheid over begrip ‘zzp-er’
Daar komt bij dat er op dit moment geen helderheid bestaat over het begrip zzp en een definiëring van wat schijnconstructies zijn. Die fundamentele discussie is vooralsnog uitgesteld. En dat terwijl er al een rapport ligt van een uitgebreid interdepartementale onderzoek Zelfstandigen zonder personeel.

Alvorens opdrachtgevers de vrijwaring te ontnemen die de VAR biedt en te confronteren met een onzekere situatie door beoordeling achteraf, mag het bedrijfsleven toch verwachten dat eerst helderheid bestaat over het begrip zzp? De Staatssecretaris loopt op de zaken vooruit. Eerst dient de discussie plaats te vinden over hoe de verschillende arbeidsvormen moeten worden gedefinieerd en hoe de opkomst van de zzp’er bezien dient te worden.

Keurmerk zzp-bemiddelaar
Ondertussen zit de NBBU niet stil en bereidt zich voor op het scenario dat het kabinet wel zijn zin krijgt. De NBBU is bezig met het ontwikkelen van het keurmerk voor zzp-bemiddelaars. Binnenkort wordt gestart met een pilot met een aantal zzp-bemiddelaars. Het keurmerk geeft opdrachtgevers een duidelijk inzicht in de risico’s. Daardoor weten ze of ze via onze NBBU-bemiddelaars in zee kunnen met zelfstandigen. Ons doel is dat de bemiddelaar zijn risico’s helder heeft zodat die voor de opdrachtgever beperkt zijn. Hierdoor kunnen onze bemiddelaars kwaliteit leveren.

Hiermee wil de NBBU een substantiële bijdrage leveren aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Voor opdrachtgevers wordt het helderder en duidelijker onder welke criteria zij met zzp’ers kunnen samenwerken. Dat bevordert de arbeidsmobiliteit en –participatie. Dat is goed voor de opdrachtgever, voor de intermediair èn voor de zzp’er.”

Bron: NBBU, 18 januari 2016