NBBU-bijeenkomst voor zzp-intermediairs – samenvatting

0
107

De NBBU-bijeenkomst voor zzp-intermediairs van 9 maart 2017 trok ruim 140 belangstellende ondernemers.

De opschorting van handhaving van de Wet DBA door staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) speelde op deze dag een hoofdrol, maar ook het belang van het NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling kwam uitgebreid aan bod.

NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling
Patrick Tom van Bureau Cicero gaf namens de inspectie-instellingen een toelichting op het NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling. Het keurmerk is in 2016 op initiatief van de NBBU tot stand gekomen, omdat er in de markt onduidelijkheid bestaat over de rol van de zzp-intermediair, soms met misverstanden tot gevolg. De NBBU vindt het belangrijk die onduidelijkheid weg te nemen. Bovendien bleek dat zzp-intermediairs behoefte hebben aan een keurmerk om zich positief te kunnen onderscheiden van andere dienstverleners.

Risico’s begrijpen en beheersen
Het Platform Inspectie Instellingen (PII) waar Bureau Cicero, VRO en CROP lid van zijn, heeft het keurmerk helpen ontwikkelen. Het doel van het keurmerk is risico’s te begrijpen en te beheersen voor alle partijen in de keten (opdrachtgever, bemiddelaar en zzp’er). Dit doet het keurmerk door duidelijkheid en transparantie af te dwingen over de dienstverlening van bemiddelaars. Hierdoor wordt de rol van de verschillende partijen inzichtelijk. Meer informatie over de certificering vindt u op nbbu.nl/certificering.

Ziengs (VVD): Wet DBA is administratief monster
“We hebben met de Wet DBA een administratief monster geschapen. Dat geef ik gewoon toe,” zei VVD-Kamerlid Erik Ziengs in zijn presentatie tijdens de bijeenkomst. De Wet DBA moet volgens Ziengs van tafel en er moet een andere oplossing komen. “Na de verkiezingen zullen we tot een nieuw regeerakkoord komen. Dit onderwerp staat bovenaan op de politieke agenda.”

Bron: NBBU, 11 maart 2017